VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Nếu chỉ chờ đợi, điều bạn phát hiện ra chỉ là sự già đi của bản thân

An toàn Hóa chất

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
48/2020/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm 21/12/2020 Bộ Công Thương download
45/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang 21/12/2020 Bộ Công Thương download
46/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp 21/12/2020 Bộ Công Thương download
47/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 21/12/2020 Bộ Công Thương download
49/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) 21/12/2020 Bộ Công Thương download
50/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amoniac công nghiệp 21/12/2020 Bộ Công Thương download
51/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn 21/12/2020 Bộ Công Thương download
71/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 30/08/2019 Chính phủ download
32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 28/12/2017 Bộ Công Thương download
113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 09/10/2017 Chính phủ download
38/2014/NĐ-CP Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 06/05/2014 Chính phủ download
163/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 12/11/2013 Chính phủ download
06/2007/QH12 Luật Hóa chất 21/11/2007 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313