VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Không đọc sách dù đi vạn dặm cũng chỉ là người đưa thư

An toàn lao động

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
13/2020/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 27/11/2020 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
11/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 12/11/2020 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
06/2020/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 20/08/2020 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 28/07/2020 Chính phủ download
58/2020/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp 25/07/2020 Chính phủ download
28/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 01/03/2020 Chính phủ download
36/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 30/12/2019 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
631/VBHN-BLĐTBXH Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 19/02/2019 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
29/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế 25/12/2018 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
34:2018/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế 25/12/2018 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018 Chính phủ download
56/2017/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 29/12/2017 Bộ Y tế download
31:2017/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng 26/07/2017 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
09/2017/TT-BCT Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương 13/07/2017 Bộ Công Thương download
16/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 08/06/2017 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
30:2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục 28/12/2016 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
29:2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục 28/12/2016 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội download
01:2016/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại 15/12/2016 Bộ Công Thương download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313