VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Đừng nói xấu người khác. Nói những điều xấu về một ai đó, tác hại đến ba phía: Đối tượng được nói, người nghe bạn nói và quan trọng nhất là chính bạn

Bảo vệ môi trường

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
40/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 27/06/2023 Chính phủ download
08/2023/TT-BKHCN Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên 25/05/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ download
Du thao/Quyet dinh Ban hành định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu 10/05/2023 Thủ tướng chính phủ download
52/2022/TT-BGTVT Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng 30/12/2022 Bộ Giao thông vận tải download
23/2022/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam 26/12/2022 Bộ TNMT download
3323/QĐ-BTNMT Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 01/12/2022 Bộ TNMT download
35/2022/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 28/05/2022 Chính phủ download
6248/BTNMT-TCMT V/v thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 15/10/2021 Bộ TNMT download
72/2020/QH14 Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 17/11/2020 Quốc hội download
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 23/06/2014 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313