VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Nếu chỉ chờ đợi, điều bạn phát hiện ra chỉ là sự già đi của bản thân

Chủ trương, chính sách mới

Nguyên tắc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Ngày đăng: 17/07/2023

Ngày 27/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi, trong đó có nguyên tắc cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày đăng: 06/6/2023

Ngày 31/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2023/NĐ-CP về quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Bộ TN&MT đề xuất định mức chi phí tái chế

Ngày đăng: 10/5/2023

Để có căn cứ cho doanh nghiệp đóng góp tài chính thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì, sản phẩm, Bộ TN&MT đã xây dựng và đang trình dự thảo Quyết định về định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Ngày đăng: 19/04/2023

Ngày 13/03/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Hướng dẫn tra cứu phân loại dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường

Ngày đăng: 19/05/2022

Hướng dẫn cách thức tra cứu, bảng tra cứu để phân loại dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Phân loại dự án đầu tư, thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Ngày đăng: 12/04/2022

Phân loại dự án đầu tư, cách xác định thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Danh sách tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy phép môi trường thành phần là Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Ngày đăng: 12/04/2022

Ngày 12/4/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 69/TB-BTNMT - Danh sách tổ chức, cá nhân được kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy phép môi trường thành phần là Giấy phép xử lý chất thải nguy hại đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 17/01/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022

Ban hành Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Ngày đăng: 08/01/2022

Ngày 07/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Theo đó, Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định đối tượng thực hiện; phương thức, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Tự động gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong NKPL làm nguyên liệu sản xuất và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Ngày đăng: 12/01/2022

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết nội dung tự động gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong NKPL làm nguyên liệu sản xuất và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã hết hạn hoặc còn hiệu lực dưới 12 tháng kể từ ngày Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

Ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 12/01/2022

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Hiệp hội giấy đề xuất tăng tỷ lệ tái chế bắt buộc

Ngày đăng: 01/12/2021

(TN&MT) - Hiệp hội giấy vừa gửi kiến nghị đến Chủ tịch Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị tăng tỷ lệ tái chế bắt buộc và không lùi thời hạn áp dụng EPR...

Bộ TN&MT lý giải tác động của Nghị định quy định chi tiết Luật BVMT với DN

Ngày đăng: 23/9/2021

Một số tổ chức, hiệp hội DN cho rằng, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sẽ làm tăng gánh nặng, chi phí về môi trường cho DN. Trước ý kiến này, Bộ TN&MT đã có thông tin phản hồi.

Khắc phục triệt để vướng mắc, bất cập trong thực tiễn và quản lý về BVMT

Ngày đăng:

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến thẩm tra của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, có hiệu lực từ 1/1/2022. Mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Ngày đăng: 19/19/2021

Ngày 17/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 5727/BTNMT-TTTNMT gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Vấn đề bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng:

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định và đưa vào một trong số các chỉ tiêu quan trọng: “Đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95-100% và nông thôn là 93-95%;TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313