VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Bạn mong muốn người khác đối xử với mình ra sao, hãy đối xử với họ như thế ấy

Đầu tư

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 21/01/2022 Bộ TNMT download
04/VBHN-BTC Hợp nhất ban hành Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 10/05/2021 Bộ Tài chính download
2187/VBHN-BKHĐT Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 16/04/2021 Bộ KH-ĐT download
31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 26/03/2021 Chính phủ download
29/2021/NĐ-CP Trình tự, thủ tục thẩm định dự án và giám sát, đánh giá đầu tư 26/03/2021 Chính phủ download
14/VBHN-BXD Hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 06/10/2020 Bộ Xây dựng download
61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17/06/2020 Quốc hội download
56/2020/NĐ-CP Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 25/05/2020 Chính phủ download
40/2020/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đầu tư công 06/04/2020 Chính phủ download
40/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 06/04/2020 Bộ TNMT download
79/2019/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công 14/11/2019 Bộ Tài chính download
39/2019/QH14 Luật Đầu tư công 27/06/2019 Bộ TNMT download
09/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 28/12/2018 Bộ KH-ĐT download
88/2018/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 28/09/2018 Bộ Tài chính download
63/2018/NĐ-CP Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 04/05/2018 Chính phủ download
32/2017/NĐ-CP Về tín dụng đầu tư của Nhà nước 31/03/2017 Chính phủ download
50/2016/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 01/06/2016 Chính phủ download
195/2012/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư 15/11/2012 Bộ Tài chính download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313