VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Nếu chỉ chờ đợi, điều bạn phát hiện ra chỉ là sự già đi của bản thân

Khoáng sản

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
27/2023/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 31/05/2023 Chính phủ download
36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 24/03/2020 Chính phủ download
67/2019/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 31/07/2019 Chính phủ download
18/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản 22/01/2019 Bộ Tài chính download
20/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Khoáng sản 10/12/2018 Văn phòng chính phủ download
QCVN 04:2017/BCT Quy định các yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác quặng hầm lò 28/12/2017 Bộ Công Thương download
158/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Luật khoáng sản 29/11/2016 Chính phủ download
28/2014/TT-BKHCN Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia 15/10/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ download
22/2014/TT-BKHCN Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng 25/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ download
15/2014/TT-BKHCN Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 13/06/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ download
12/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia 29/03/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ download
60/2010/QH12 Luật khoáng sản 17/11/2010 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313