VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Chỉ kẻ ngu ngốc mới tiếp tục mắc sai lầm, người thông minh học hỏi từ sai lầm của kẻ ngu ngốc

Phí BVMT - Vay vốn quỹ BVMT

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
27/2023/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 31/05/2023 Chính phủ download
08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Chính phủ download
02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Bộ TNMT download
72/2020/QH14 Luật bảo vệ Môi trường năm 2020 17/11/2020 Quốc hội download
53/2020/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020 Chính phủ download
40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 Chính phủ download
55/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường 25/06/2018 Bộ Tài chính download
56/2018/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 25/06/2018 Bộ Tài chính download
03/2017/TT-BTNMT Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 21/03/2017 Bộ TNMT download
02/2017/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 06/01/2017 Bộ Tài chính download
02/2017/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 06/01/2017 Bộ Tài chính download
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 23/06/2014 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313