VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Hạnh phúc lớn nhất đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại bạn thực sự hài lòng với chính những gì bạn có. Dù vất vả, khó khăn nhưng ta biết trân trọng và yêu thương thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta.

Phòng cháy chữa cháy

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
03/VBHN-BCA Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 19/04/2021 Bộ công an download
17/2021/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 05/02/2021 Bộ công an download
02/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 08/01/2021 Bộ Tài chính download
150/2020/TT-BCA Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành 31/12/2020 Bộ công an download
149/2020/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 31/12/2020 Bộ công an download
148/2020/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 31/12/2020 Bộ công an download
02:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng 30/11/2020 Bộ Công Thương download
136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 24/11/2020 Chính phủ download
02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy 26/05/2020 Bộ công an download
06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình 06/04/2020 Bộ Xây dựng download
01:2019/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt 31/10/2019 Bộ công an download
52/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016 / TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ứng dụng xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy 16/08/2019 Bộ Tài chính download
02/VBHN-BCA Hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 15/03/2019 Bộ công an download
08/2018/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 05/03/2018 Bộ công an download
83/2017/NĐ-CP Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 18/07/2017 Chính phủ download
258/2016/TT-BTC Quy định thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kiểm duyệt duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy 11/11/2016 Bộ Tài chính download
17/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật phòng cháy chữa cháy 13/12/2013 Văn phòng chính phủ download
40/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy 22/11/2013 Quốc hội download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313