VĂN BẢN QPPL-BVMT

KHÁCH HÀNG

GÓC SUY NGẪM

Hạnh phúc lớn nhất đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại bạn thực sự hài lòng với chính những gì bạn có. Dù vất vả, khó khăn nhưng ta biết trân trọng và yêu thương thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta.

Xây dựng

SỐ, KÝ HIỆUTRÍCH YẾUNGÀY KÝCƠ QUAN BAN HÀNHTẢI VỀ
05/VBHN-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng,thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 12/07/2023 Bộ Xây dựng download
50/2021/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của cp quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 01/04/2021 Chính phủ download
15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý xây dựng 03/03/2021 Chính phủ download
10/2021/NĐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 09/02/2021 Chính phủ download
06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 26/01/2021 Chính phủ download
16/VBHN-BXD Ban hành định mức xây dựng 31/12/2020 Bộ Xây dựng download
15/VBHN-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công 14/10/2020 Bộ Xây dựng download
62/2020/QH1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 50/2014/QH13 17/06/2020 Quốc hội download
06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình - QCVN 07:2016/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật 06/04/2020 Bộ Xây dựng download
09/VBHN-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng 30/03/2020 Bộ Xây dựng download
07/VBHN-BXD Hợp nhất NĐ 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi bổ sung 22/11/2019 Bộ Xây dựng download
15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp phép xây dựng 30/06/2016 Bộ Xây dựng download
10/2016/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng 15/03/2016 Bộ Xây dựng download
05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng xây dựng 30/10/2015 Bộ Xây dựng download
37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015 Chính phủ download
18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng 05/09/2014 Bộ Xây dựng download
50/2014/QH1 Luật xây dựng 18/06/2014 Quốc hội download
03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 28/12/2012 Bộ Xây dựng download


TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG

CỔNG DVC BỘ TNMT

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

0971.321.313